Information for the Sector, June 2023

Sektori mikrofinanciar në Kosovë ka vazhduar me rritje edhe gjatë muajit Qershor 2023 shuma e kredive aktive arriti vlerën 289 milion Euro të shpërndara në 105 mijë klientë.

According to the monthly Report of AMIK Members, these are the main data presenting the sector until June 30, 2023:


  • Total loan portfolio (assets): 289 million Euros
  • Total number of borrowers (active): 105,261
  • Average size of loans (assets): 3,155
  • Value of new loans distributed: 24 million Euros
  • Total number of employees: 1140
  • Total number of branches: 133