The Executive Director and Chairman of the Board of the AMIK Association were received in a meeting by the Governor of the Central Bank of Kosovo.

Sot, Drejtori Ekzekutiv dhe Kryesuesi i Bordit të shoqatës AMIK janë pritur në një takim nga Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës. Gjatë takimit, u diskutua për tema të rendësishme për sektorin mikrofinanciar, duke theksuar rëndësinë e zhvillimi